A- A+ Print Share

Energipolitik

For produktionsstederne i Hedensted og Kalundborg

Air Liquide Danmark A/S, Hedensted, producerer flydende nitrogen (LIN) og flydende oxygen (LOX).
Air Liquide Danmark A/S, Kalundborg, producerer flydende nitrogen (LIN).
Energipolitikken omfatter således ovenstående 2 produktionssteder.
Råvaren er atmosfærisk luft og elektrisk energi. Ved hjælp af kompression, ekspansion samt køling via varmevekslere nedkøles luften til flydende tilstand, hvorefter en destillationsproces finder sted.
Air Liquide Danmark A/S ønsker til stadighed at afdække mulighederne for en mere energi- og miljøvenlig produktion. Air Liquide Danmark A/S vil derfor gennemføre forslag, som sikrer en førende position med hensyn til energieffektivitet og mindst mulig miljøbelastning, hvis disse forslag viser sig at være rentable at gennemføre og opfylder forpligtelser over for kunder med hensyn til kvalitet og forsyningssikkerhed.
Energipolitikken efterleves i praksis ved:
  • at information og alle nødvendige ressourcer er tilgængelige, for at målsætning og mål kan opfyldes,
  • med jævne mellemrum at udvælge et eller flere områder til en speciel grundig energimæssig gennemgang,
  • at fokusere på energiforbruget ved nyinvesteringer og ombygninger,
  • at registrere energiforbrug og udarbejde brugbare nøgletal,
  • at synliggøre energiforbruget for de enkelte medarbejdere og sammen med dem klarlægge, hvordan de kan påvirke energiforbruget, uden at det belaster produktionen,
  • at motivere medarbejdere til at stille forslag, der kan medvirke til at nedbringe energiforbruget.
Air Liquide Danmark A/S vil overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på energiområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig.