A- A+ Print Share

Miljø og vand

Med referencer fra næsten hele verden har vi et meget stort udvalg af applikationer inden for de fleste områder, som drejer sig om anvendelse af gasteknik til miljøformål. Vor fælles applikationsdatabase giver os hurtig adgang til de forskellige procesløsninger. Nedenfor ser du et udvalg af det udstyr, vi tilbyder. 

Aspal

For forbedrede slamegenskaber og mindre produktion af overskudsslam.

Turboxal & Ventoxal

Turboxal er et kompakt, flydende system til effektiv tilførsel af ilt i aktivslambassiner, afløbsdamme og overfladevand.

Ventoxal er et dynamisk, højeffektivt ilttilførselssystem til aktivslambassiner, som er specialkonstrueret til biologiske rensningstrin og giver en varig effektivitetsforhøjelse og processtabilisering i overbelastede rensningsanlæg.